Архів

03.02.2012

№ 2, 2012

Кiлькiсть переглядiв: 4954

Вийшов у світ № 2 (603), 2012 р.

КОРОТКІ  АНОТАЦІЇ  ДО  СТАТЕЙ

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

ВИШНЕВСЬКИЙ В. “Промислова політика : теоретичний аспект”
– Розглянуто теоретичні основи промислової політики з позицій неокласичної, інституціональної та еволюційної економічних теорій. Обгрунтовано доцільність переходу в Україні до матричної політики європейського типу, що поєднує як вертикальні (орієнтовані на селективну підтримку галузей), так і горизонтальні (орієнтовані на інновації) дії, спрямовані не на усунення провалів ринку, а на усунення провалів правил і провалів пристосованості (с. 4).

МЕТОДИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

НАЗАРЕНКО Р. “Методика оцінки комерційних пропозицій потенціальних постачальників”
– Запропоновано методику комплексної оцінки потенціального постачальника товарно-матеріальних цінностей та робіт  при централізованих закупівлях. Показано, що запровадження даної моделі дозволить мінімізувати суб’єктивізм і досягти скорочення витрат при закупівлях (с. 16).

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АПК

СКРИПНИК А., ЗІНЧУК Т. «Паритетний принцип визначення експортних квот на пшеницю»
– На підставі дослідження часових рядів валового збору та урожайності пшениці здійснено аналіз ризиків. Розраховано величину втрат  аграрного сектору внаслідок квотування експорту пшениці. Запропоновано розраховувати обсяги експорту на підставі принципу паритету можливих втрат (ризиків) виробників та держави. Доведено, що при цьому ризики продовольчої безпеки залишаються у допустимих межах (с. 26).

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ВЕКЛИЧ О., ШЛАПАК М. «Екологічна ціна» економічного зростання України»
– Обґрунтовано необхідність урахувати стан природного капіталу в аналізі загального економічного розвитку. Узагальнено міжнародний досвід з оцінки екологічно скоригованих макроекономічних показників господарської діяльності. Розкрито існуючі методичні підходи до розрахунку "зеленого" валового внутрішнього продукту. Вперше обчислено екологічно скоригований чистий внутрішній продукт України, встановлено розбіжність між традиційним і "зеленим" ВВП України у 2001–2007 рр. у цифровому вимірі (с. 38).

РОЗДУМИ ПУБЛІЦИСТА

ПАНЧЕНКО І. «QUO VADISTIS? КАЗУС "УКРАЇНСЬКА ПРИВАТИЗАЦІЯ"»
– У стислому вигляді подано ретроспективний аналіз приватизації держмайна, підбито підсумки 20-річного її проведення в Україні. Обговорено прийняту стратегію і тактичні методи вирішення завдань. Показано результати цього процесу щодо економіки в цілому, господарюючих суб’єктів, окремих громадян (с. 46).

ВОЗЬНИЙ К. “Індуїзм і сучасна економіка”
– Досліджено взаємозв’язки сучасної доктрини економіки ринкового типу та основних принципів індуїзму, здійснено оцінку динаміки і генезису основних економічних категорій (власність, багатство, бідність, гроші, податки, прибуток тощо) у контексті індуїстського віровчення, проведено ряд порівнянь цих понять (с. 59).

З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

УЩАПОВСЬКИЙ Ю. «Київська економічна школа ХІХ ст. у контексті зародження інституціоналізму»
– Охарактеризовано наукову спадщину Київської економічної школи (70–90-ті роки ХІХ ст.) у зв’язку з методологією сучасного інституціоналізму. Особливу увагу приділено дослідженню інституційних питань у працях Миколи Бунге, Афіногена Антоновича,  Дмитра Піхна (с. 70).


ЗАМІТКИ І ЛИСТИ

КОВАЛЬ О. “Щодо гарантій збереження коштів загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи”
– Проаналізовано точки зору експертів з питань пенсійного забезпечення щодо необхідності запровадження системи гарантування збереження пенсійних накопичень, які повинні будуть направлятися до загальнообов‘язкової накопичувальної пенсійної системи (с. 80).

КАТАЄВ О. “Резерви технічного переозброєння енергомістких підприємств гірничо-металургійного комплексу Донбасу”
– Виконано аналіз і порівняння техніко-економічних показників планів технічного переозброєння передових акціонерних компаній України з показниками передових підприємств Росії та Євросоюзу. Акцентовано увагу на необхідності впровадження нових поколінь технологій, сучасних ефективних схем енерготехнологічного комбінування та кооперації виробничих і комунальних побутових потреб містоутворюючих підприємств (с. 84).

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

ДЕМ’ЯНЕНКО С. “Проблеми правового регулювання земельної реформи в Україні” (с. 89).


НАУКОВЕ ЖИТТЯ

АЛЕКСЕЄНКО Л. “Пріоритети просторового розвитку економіки України в умовах переформатування глобального середовища” (с. 91).

 

––––––––––––––» Усi новини
Новини
Вийшла електронна версія журналу № 1, 2019 р.
№ 1, 2019 р.   УДК 338.2; 330.101; 330.8 В. М.  Г Е Є... »
Вийшов друком журнал № 11-12, 2018
№ 11-12, 2018 р.   УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА   УДК... »
Вийшов друком журнал № 10, 2018
№ 10, 2018 р.   В. М.  Г Е Є Ц Ь, професор, доктор економічних... »
Вийшов друком № 9, 2018 р.
№ 9, 2018 р.   УДК 338.656.502 А. А.  М А З А Р А К І, професор,... »
Вийшов друком № 8, 2018
№ 8, 2018 р.   УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА   УДК... »
Вийшов друком № 7, 2018
№ 7, 2018 р.   НАУКОВІ ДИСКУСІЇ   УДК [338:330.3]: [330:16:330.117]... »
Вийшов друком № 6, 2018
УДК 339.92 Ч Ж А Н   Д У Н ’ Я Н, постдок Інституту міжнародних... »
Вийшов друком журнал № 5, 2018
УДК 338.43.01(477) О. А.  Ш У Л Ь Г А, доцент, кандидат економічних... »
Вийшов друком №4,2018
НАУКОВІ ДИСКУСІЇ УДК 005.21:005.332.4:339.92(477) В. В.  Л... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE